Bescherming van persoonsgegevens

Deze privacy verklaring heeft betrekking op alle informatie over een natuurlijke persoon die indentificeerbaar is. Alle mogelijke informatie, ongeacht vorm en inhoud, die kan leiden tot de identificiatie van een persoon valt hieronder. Het gaat hierbij niet enkel om persoonsgegevens die op elektronische wijze verwerkt worden, mar ook de verwerking van persoonsgegevens via papier valt onder deze privacy verklaring.

Met betrekking tot de administratieve gegevens van personen worden volgende gegevens opgeslagen door uzelf meegedeeld of aan de hand van het uitlezen van de elektronische identiteitskaart en specifieke relevante gegevens worden hiervan uitgewisseld met verder beschreven actoren:
Actoren waarmee administratieve en medisch relevante gevens worden uitgewisseld:
Gegevens worden opgeslagen op de computers van de praktijk en op de servers van het elektronisch medisch dossier (EMD), online agenda, servers van de overheid eHealth en het betalingsplatform. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk na inloggen. Corilus zorgt mee voor de beveiliging van de gegevens van het EMD en Doctena zorgt mee voor de beveiliging van de gegevens van het online afsprakenplatform. Op alle computers in de praktijk staan up-to-date gehouden beveiligingssoftware.

Alle gegevens worden verkregen via uzelf (uitlezen eid kaart, anamnese, bij het maken van een afspraak), uit fysiek onderzoek tijdens de consultatie, bijkomende onderzoeken en verkregen van specialisten.

De verkregen gegevens dienen om oa:
Gegevens van de patiënten worden bewaard voor ten minste de wettelijk verplichte bewaringstermijn.

U hebt het recht:
U hebt het recht om te weigeren uw gegevens te delen en op te laten slaan. Dit impliceert wel dat het doel van de gegevensinwinning dan niet kan worden verwezenlijkt. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vraag kan enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rust.

Alle gegevens worden zowel elektronisch als op papier met de grootste zorg bewaard en beschermd.

Indien er toch een lek van de gegevens zou plaatsvinden wordt de fucntionaris voor gegevensberscherming onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt volgend stappenplan uitgevoerd:
Deze privacy verklaring is te verkrijgen bij het secretariaat van de praktijk en na te lezen op de officiële website.

Gegevens worden nooit gebruikt voor marketingsdoeleinden.

U wordt gevraagd om bij uw volgende consultatie of huisbezoek akkoord te gaan met deze privacy verklaring door middel van uitlezen eID of ondertekenen van toestemmingsformulier

Huisartsenpraktijk mijnMEDI is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan de functionaris voor gegevensbescherming bereiken op werkdagen op het telefoonnummer +32(0)50 71 13 43

Laatste update: 24/05/2018