Huisbezoeken

Huisbezoeken dienen aangevraagd te worden voor 10u 's morgens zodat de dokter deze kan inplannen in het werkschema. Niet dringende huisbezoeken die aangevraagd worden na dit tijdstip zullen pas de volgende dag plaatsvinden. 
Voor dringende huisbezoeken wordt er natuurlijk wel een uitzondering gemaakt en dan zal de dokter nog op dezelfde dag langskomen. Het is moeilijk om een precies uur mee te delen waarop de huisarts zal langskomen. Het secretariaat zal u wel een te verwachten tijdspanne doorgeven. 

De beste zorgen kunnen verleend worden in de praktijk, omdat daar al de medische apparatuur altijd aanwezig is. Een huisbezoek van de dokter dient
voor de patiënten die zich moeilijk of niet kunnen verplaatsen. Een raadpleging in de praktijk verdient altijd de voorkeur.