GMD

De huisarts houdt uw globaal medisch dossier (GMD) bij. Dit betekent dat de dokter alle medische informatie van alle zorgverleners van de patiënt registreert, om bij een verwijzing een ziekenhuis of specialist alle noodzakelijke informatie te kunnen verschaffen. 

Wat zijn de voordelen van een GMD?


Om minder te betalen bij een bezoek aan uw huisarts, komt u best minstens 1x/jaar op raadpleging en vraagt u expliciet om uw GMD te verlengen. Tijdens deze jaarlijkse consultatie wordt aandacht besteed aan preventie (voorkomen van hart en vaatziekten, kanker, diabetes...).