Voorschriften en attesten

Attesten en formulieren invullen vraagt tijd. Daarom kom je hiervoor best even op raadpleging, dan kunnen deze direct ingevuld en terug meegegeven worden.
Vraag de dokter nooit om een attest in te vullen dat niet met de waarheid strookt.
Bij ziekte en nood aan een doktersbriefje dient u steeds zo snel mogelijk langs te komen, zodat de dokter de ziekte nog kan vaststellen. Er worden geen afwezigheidsbriefjes met terugwerkende kracht gemaakt.
Valse attesten (zoals luxe-verzuim) zullen nooit afgeleverd worden. Het afleveren van valse attesten is zelfs juridisch strafbaar.

Aangezien de overheid het afleveren van voorschriften zonder raadpleging niet meer toelaat, worden voorschriften uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging en kunnen niet aangevraagd worden via telefoon of mail. We begrijpen dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatie voorschriften aan de arts.